COSTA RICA
交易次数:45 45

TS: 20. DO: 2018000743; IMPORTACIÓN: 005155; DECLARACIÓN: 20; PEDIDO: DO:DOST:(11-07). REP TS: 20. DO: 2018000743; IMPORTACIÓN: 005155; DECLARACIÓN: 7; PEDIDO: DO:DOST:(11-07). REP DO M26698/2018 PEDIDO DN-5829 DECLARACION 9 DE 25;FACTURA(S):C-53664. MERCANCIA NUEVA. PRO DO M26698/2018 PEDIDO

COLOMBIA
交易次数:45 45

TS: 20. DO: 2018000743; IMPORTACIÓN: 005155; DECLARACIÓN: 5; PEDIDO: DO:DOST:(11-07). REP DO M26698/2018 PEDIDO DN-5829 DECLARACION 6 DE 25;FACTURA(S):C-53664. MERCANCIA NUEVA. PRO TS: 20. DO: 2018000743; IMPORTACIÓN: 005155; DECLARACIÓN: 17; PEDIDO: DO:DOST:(11-07). RE DO M26698/2018 PEDIDO

各国进口商数量 显示全部(2)  取消筛选